wp_get_raw_referer

函数


wp_get_raw_referer ( No parameters )
返回值
  • (string|false) Referer URL on success, false on failure.
定义位置
  • wp-includes/functions.php
    , line 1974
引入
4.5.0
弃用

从’_wp_http_referer’或HTTP referer中获取未验证的referer。

不要用于重定向,使用wp_get_referer()代替。

function wp_get_raw_referer() {
	if ( ! empty( $_REQUEST['_wp_http_referer'] ) ) {
		return wp_unslash( $_REQUEST['_wp_http_referer'] );
	} elseif ( ! empty( $_SERVER['HTTP_REFERER'] ) ) {
		return wp_unslash( $_SERVER['HTTP_REFERER'] );
	}

	return false;
}